wyszukiwanie zaawansowane
Strona g艂贸wna1Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.ekohaus.pl 

 

§1. Postanowienia og贸lne

§2. Warunki z艂o偶enia zam贸wienia

§3. P艂atno艣膰

§4. Dostawa

§5. Reklamacja z tytu艂u uszkodzenia przesy艂ki

§6. Reklamacja z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne

§7. Gwarancja

§8. Odst膮pienie od umowy

§9. Ochrona danych osobowych

§10. Ochrona praw autorskich

§11. Odpowiedzialno艣膰

§12. Postanowienia ko艅cowe

Za艂膮cznik nr 1 - Wz贸r o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 wraz z Informacjami dotycz膮cymi korzystania z prawa odst膮pienia od umowy

Za艂膮cznik nr 2 – Wz贸r protoko艂u reklamacyjnego
 

§1. Postanowienia og贸lne

 1. Sklep internetowy dost臋pny pod adresem internetowym www.ekohaus.pl prowadzony jest przez A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp贸艂ka jawna z siedzib膮 w Szczecinie 71-792 przy ul. Na Stoku 19, telefon: 91 4693 140, e-mail: info@ekohaus.pl, NIP: 8511021071, REGON: 810701572, wpisan膮 do Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem 0000143794.
 2. Niniejszy regulamin stosuje si臋 do um贸w zawieranych poprzez stron臋 internetow膮 www.ekohaus.pl
 3. Definicje:
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dost臋pny pod adresem www.ekohaus.pl
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o kt贸rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 3. Sprzedawca – A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp贸艂ka jawna z siedzib膮 w Szczecinie 71-792 przy ul. Na Stoku 19, telefon: 91 4693 140, e-mail: sklep@ekohaus.pl NIP: 8511021071, REGON: 810701572, wpisan膮 do Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem 0000143794.
 4. Kupuj膮cy – osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸ra korzysta z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋,
 5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedzia艂ku do soboty, z wy艂膮czeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
 6. Dni kalendarzowe – wszystkie pe艂ne dni, 艂膮cznie z niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 7. Formularz rejestracji – dost臋pny w Sklepie internetowym formularz, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta,
 8. Konto – oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i has艂em podanym przez Kupuj膮cego, zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane Kupuj膮cego, w tym informacje o z艂o偶onych Zam贸wieniach,
 9. Formularz zam贸wienia – dost臋pny w Sklepie internetowym formularz, umo偶liwiaj膮cy Kupuj膮cemu z艂o偶enie Zam贸wienia i jego realizacj臋 bez konieczno艣ci zak艂adania Konta,
 10. Zam贸wienie – o艣wiadczenie woli Kupuj膮cego, stanowi膮ce ofert臋 zawarcia Umowy sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮,
 11. Oferta indywidualna – oferta przygotowywana na indywidualn膮 pro艣b臋 Kupuj膮cego, kt贸ra jest wysy艂ana do niego przez Sprzedawc臋 w formie wiadomo艣ci e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Przyj臋cie przez Kupuj膮cego Oferty jest r贸wnoznaczne z zapoznaniem si臋 i akceptacj膮 Regulaminu Sklepu internetowego Sprzedawcy i tym samym zawarciem Umowy sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮,
 12. Umowa sprzeda偶y – umowa sprzeda偶y Produktu w rozumieniu przepis贸w Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za po艣rednictwem Sklepu internetowego w j臋zyku polskim,
 13. Produkt – dost臋pna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, b臋d膮ca przedmiotem umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮,
 14. Koszyk – wirtualne narz臋dzie, umo偶liwiaj膮ce Kupuj膮cemu agregacj臋 wybranych Produkt贸w przed ich zakupem oraz przeliczanie ich warto艣ci. Podczas wyboru Produkt贸w, Kupuj膮cy mo偶e dowolnie zarz膮dza膰 zawarto艣ci膮 koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produkt贸w lub usuwanie ich z koszyka,
 15. Promocja – 艣ci艣le okre艣lony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, b臋d膮ce przedmiotem umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮,
 16. Dow贸d zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dow贸d potwierdzaj膮cy zakup Produktu,
 17. Newsletter – us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋, polegaj膮ca na umo偶liwieniu zainteresowanym Kupuj膮cym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najwa偶niejszych informacji zwi膮zanych ze Sklepem internetowym
 18. Za艂膮cznik nr 1 – do艂膮czony do Regulaminu dokument umo偶liwiaj膮cy odst膮pienie od umowy, o kt贸rym mowa w §8,
 19. Za艂膮cznik nr 2 – do艂膮czony do Regulaminu dokument umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie reklamacji, o kt贸rej mowa w §6 i §7,
 20. Si艂a wy偶sza - zdarzenia losowe niemo偶liwe do przewidzenia i do zapobie偶enia, w szczeg贸lno艣ci: nag艂e powa偶ne awarie przemys艂owe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojn膮, strajkiem, kl臋sk膮 偶ywio艂ow膮 lub zarz膮dzaniem w艂adz krajowych oraz samorz膮dowych uniemo偶liwiaj膮cym realizacj臋 przedmiotu umowy itp.
 1. Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 polegaj膮 na:
  1. umo偶liwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  2. umo偶liwieniu zawarcia Umowy sprzeda偶y poprzez wype艂nienie Formularza zam贸wienia,
  3. umo偶liwieniu zawarcia Umowy sprzeda偶y poprzez przes艂anie Kupuj膮cemu Oferty indywidualnej,
  4. prowadzeniu newslettera.
 2. Przed wype艂nieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupuj膮cy proszony jest o zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu oraz jego akceptacj臋. Umowa dotycz膮ca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokre艣lony i nie poci膮ga za sob膮 偶adnych zobowi膮za艅 finansowych dla Kupuj膮cego. Umowa mo偶e zosta膰 wypowiedziana w ka偶dym momencie poprzez usuni臋cie Konta w Sklepie internetowym lub przes艂anie informacji o rezygnacji przez Kupuj膮cego na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ekohaus.pl
 3. W sklepie internetowym mog膮 by膰 organizowane promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotycz膮cych promocji decyduje sprzedawca, podaj膮c je do wiadomo艣ci publicznej na stronie sklepu internetowego.
 4. Sklep internetowy 艣wiadczy us艂ugi sprzeda偶y: piecy na pellet, wk艂ad贸w kominkowych na pellet, pelletu, system贸w kominowych, system贸w wentylacji i innych.
 5. Og艂oszenia, reklamy sprzedawcy, cenniki i inne informacje o produktach, podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Do skutecznego z艂o偶enia zam贸wienia w sklepie internetowym www.ekohaus.pl, niezb臋dny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kart膮 graficzn膮 obs艂uguj膮c膮 rozdzielczo艣ci 800x600 i 256 kolor贸w oraz przegl膮darka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a tak偶e klawiatura lub inne urz膮dzenie wskazuj膮ce, umo偶liwiaj膮ce poprawne wype艂nienie formularzy elektronicznych.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw Kupuj膮cego b臋d膮cego jednocze艣nie konsumentem w rozumieniu przepis贸w Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przys艂uguj膮cych mu na mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.

§2. Warunki z艂o偶enia zam贸wienia

 1. Kupuj膮cy obowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b zgodny z obowi膮zuj膮cym prawem, zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego oraz dobrymi obyczajami, maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzeda偶 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupuj膮cy mo偶e wybra膰 jeden spo艣r贸d nast臋puj膮cych sposob贸w sk艂adania zam贸wienia:
 1. z艂o偶enie zam贸wienia poprzez za艂o偶one wcze艣niej konto,
 2. z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez wype艂nienie Formularza zam贸wienia dost臋pnego na stronie Sklepu.
 3. z艂o偶enie zam贸wienia poprzez przes艂anie Kupuj膮cemu oferty indywidualnej.
 1. Wszystkie produkty dost臋pne w Sklepie internetowym s膮 oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowi膮zuj膮cymi standardami i wymaganiami.
 2. Zam贸wienia, o kt贸rych mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, mo偶na sk艂ada膰 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dob臋.
 3. W celu skutecznego z艂o偶enia oraz zrealizowania zam贸wienia, o kt贸rym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wype艂nienie przez Kupuj膮cego formularza rejestracji i tym samym za艂o偶enie konta.
 4. W celu skutecznego z艂o偶enia oraz zrealizowania zam贸wienia, o kt贸rym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest dodanie produktu do koszyka, wype艂nienie przez Kupuj膮cego dost臋pnego na stronie sklepu formularza zam贸wienia oraz przes艂anie go do sklepu internetowego.
 5. W celu skutecznego z艂o偶enia oraz zrealizowania zam贸wienia, o kt贸rym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, jest wys艂anie przez sprzedawc臋 w formie wiadomo艣ci e-mail oferty przygotowanej na indywidualn膮 pro艣b臋 Kupuj膮cego i przyj臋cie jej warunk贸w przez Kupuj膮cego.
 6. Zam贸wienia z艂o偶one w dni powszednie po godzinie 17, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, b臋d膮 rozpatrywane nast臋pnego dnia roboczego.
 7. Potwierdzenie z艂o偶enia oraz przyj臋cia do realizacji Zam贸wienia zostanie przes艂ane Kupuj膮cemu przez sprzedawc臋 w formie wiadomo艣ci e-mail.
 8. Umow臋 sprzeda偶y traktuje si臋, jako zawart膮 z chwil膮 otrzymania przez Kupuj膮cego wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.
 9. Zam贸wienia przekazane do realizacji mog膮 by膰 zmienione lub anulowane przez Kupuj膮cego b臋d膮cego jednocze艣nie konsumentem w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysy艂ki produktu. Zmiany mog膮 dotyczy膰 wy艂膮cznie rezygnacji z ca艂o艣ci b膮d藕 z cz臋艣ci produkt贸w sk艂adaj膮cych si臋 na zam贸wienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zmiana w zam贸wieniu lub rezygnacja z zam贸wieniu mo偶liwa jest poprzez kontakt z dzia艂em sprzeda偶y internetowej pod nr tel. 91 4693 140 lub wysy艂aj膮c e-maila na adres: sklep@ekohaus.pl
 10. Czas realizacji Zam贸wienia z艂o偶onego za po艣rednictwem Sklepu internetowego (skompletowanie zam贸wienia i przygotowanie do wysy艂ki) wynosi do 2 tygodni.
 11. Kupuj膮cy informowany jest o braku dost臋pno艣ci produkt贸w, w zwi膮zku z czym mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na wyd艂u偶enie czasu realizacji zam贸wienia lub zrezygnowa膰 z zam贸wionego produktu albo z ca艂o艣ci zam贸wienia. W przypadku braku dost臋pno艣ci produkt贸w, szacowany czas realizacji zam贸wienia ustalany jest indywidualnie z Kupuj膮cym.
 12. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci, w przedmiocie z艂o偶onego zam贸wienia (np. b艂膮d w adresie, niekompletne dane osobowe), sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zam贸wienia przez obs艂ug臋 sklepu internetowego.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zam贸wienia, je偶eli Kupuj膮cy pomimo wezwania nie uzupe艂ni艂 w terminie 7 dni brak贸w wymaganych do skutecznej realizacji Zam贸wienia.

§3. P艂atno艣膰

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyra偶one s膮 w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto, zawieraj膮 wszystkie sk艂adniki, w tym podatek VAT oraz c艂a. Ceny nie zawieraj膮 jednak ewentualnych koszt贸w dostawy, kt贸re s膮 wskazywane w trakcie sk艂adania zam贸wienia.
 2. O ca艂kowitej kwocie zam贸wienia Kupuj膮cy informowany jest ka偶dorazowo przed dokonaniem Zam贸wienia.
 3. Do ka偶dego zam贸wienia do艂膮czany jest dow贸d zakupu (paragon, faktura VAT).
 4. Kupuj膮cy mo偶e wybra膰 jeden z nast臋puj膮cych sposob贸w p艂atno艣ci za zam贸wione produkty:
  a) p艂atno艣膰 got贸wk膮 przy odbiorze osobistym,
  b) p艂atno艣膰 kart膮 p艂atnicz膮 – Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro przy sk艂adaniu zam贸wienia w sklepie internetowym,
  c) p艂atno艣膰 przelewem zwyk艂ym lub internetowym na konto bankowe sprzedawcy,
  d) p艂atno艣膰 za pobraniem – zap艂ata got贸wk膮 kurierowi przy odbiorze przesy艂ki.
 5. Wyboru p艂atno艣ci dokonuje Kupuj膮cy podczas sk艂adania zam贸wienia.
 6. W przypadku wyboru sposobu p艂atno艣ci, o kt贸rym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, produkty wysy艂ane s膮 w momencie zaksi臋gowania 100% 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunku bankowym Sprzedawcy: ING Bank 艢l膮ski SA 07 1050 1559 1000 0092 1232 8455
 7. W przypadku wybrania sposobu p艂atno艣ci, o kt贸rym mowa w pkt 4 d) niniejszego paragrafu, produkty s膮 wysy艂ane niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 2 tygodni po z艂o偶eniu zam贸wienia przez Kupuj膮cego (dotyczy sytuacji, w kt贸rych produkt dost臋pny jest w magazynie).
 8. W przypadku wyboru sposobu p艂atno艣ci, o kt贸rym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, je偶eli Kupuj膮cy nie dokona p艂atno艣ci w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zam贸wienia, sprzedawca wezwie Kupuj膮cego do dokonania p艂atno艣ci. W przypadku bezskutecznego wezwania, sprzedawca ma prawo anulowa膰 Zam贸wienie, informuj膮c o tym Kupuj膮cego drog膮 mailow膮 lub telefoniczn膮.
 9. Kupuj膮cy nieb臋d膮cy konsumentem w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji zam贸wienia upowa偶nia sprzedawc臋 do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesy艂ane b臋d膮 na wskazany przez Kupuj膮cego podczas rejestracji adres e-mail w formie pliku PDF, umo偶liwiaj膮cego pobranie oraz wydruk. W przypadku ch臋ci skorzystania przez Kupuj膮cego z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniaj膮ca niniejszy punkt.

 

§4. Dostawa

 1. Kupuj膮cy mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce sposoby odbioru zam贸wionych produkt贸w:
 1. odbi贸r osobisty zam贸wionych produkt贸w po wcze艣niejszej konsultacji ze sprzedawc膮,
 2. dostarczenie produkt贸w przez firm臋 kuriersk膮, kt贸rej wyboru na indywidualn膮 pro艣b臋 dokona艂 kupuj膮cy w momencie sk艂adania zam贸wienia.
 1. Adres dostarczenia przesy艂ki podawany jest przez Kupuj膮cego podczas sk艂adania zam贸wienia.
 2. Koszty dostawy ponosi Kupuj膮cy.
 3. Koszty wysy艂ki naliczane s膮 zgodnie z aktualnymi cennikami i zale偶膮 od wagi oraz rozmiar贸w przesy艂ki. Kupuj膮cy jest informowany o kosztach wysy艂ki podczas sk艂adania zam贸wienia.
 4. W przypadku wyboru sposobu dostarczenia produkt贸w za po艣rednictwem firmy kurierskiej, koszty dostawy uzale偶nione s膮 od rodzaju przesy艂ki oraz formy p艂atno艣ci i przedstawiaj膮 si臋 nast臋puj膮co (dotyczy tylko dostaw realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej):
  1. w przypadku paczki – 12 z艂 (przedp艂ata na konto bankowe sprzedawcy) lub 20 z艂 (przesy艂ka za pobraniem),
  2. w przypadku palet – 60 z艂 (przedp艂ata na konto bankowe sprzedawcy) lub 100 z艂 (przesy艂ka za pobraniem).
 5. Czas oczekiwania na przesy艂k臋, od momentu wydania jej kurierowi (od poniedzia艂ku do pi膮tku) w przypadku paczki wynosi do 2 dni roboczych, natomiast w przypadku przesy艂ki realizowanej za pomoc膮 palet – do 3 dni roboczych.
 6. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 dostarczy膰 Kupuj膮cemu produkty wolne od wad.
 7. Kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 do odebrania wys艂anego produktu.

§5. Reklamacja z tytu艂u uszkodzenia przesy艂ki

 1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupuj膮cy, nieb臋d膮cy Konsumentem w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), obowi膮zany jest do sprawdzenia zawarto艣ci przesy艂ki w obecno艣ci kuriera. Kurier ma obowi膮zek zaczeka膰 do momentu sprawdzenia przesy艂ki. W przypadku stwierdzenia brak贸w lub uszkodze艅 Produktu, nale偶y sporz膮dzi膰 protok贸艂 szkody, kt贸ry b臋dzie podstaw膮 do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesy艂ki, kurier ma obowi膮zek na miejscu wype艂ni膰 protok贸艂 szkody. Protok贸艂 ten powinien znajdowa膰 si臋 w dyspozycji kuriera, jednak偶e dodatkowo, zawsze jest on do艂膮czany do ka偶dej przesy艂ki wysy艂anej przez Sprzedawc臋.
 3. Przed podpisaniem przez Kupuj膮cego protoko艂u szkody nale偶y go uwa偶nie przeczyta膰 i zwr贸ci膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 na zgodno艣膰 zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesy艂ki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupuj膮cy mo偶e dodatkowo zrobi膰 zdj臋cia uszkodzonego Produktu.
 4. W przypadku trudno艣ci ze sprawdzeniem produktu lub odmowy spisania protoko艂u szkodowego przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezw艂oczne przekazanie tej informacji na adres sklep@ekohaus.pl
 5. Wype艂niony protok贸艂 szkody (koniecznie z dat膮 dostawy towaru) Kupuj膮cy powinien wys艂a膰 poczt膮 elektroniczn膮 na sklep@ekohaus.pl lub faxem pod numer 91 4693 140.
 6. W przypadku odmowy przyj臋cia przez Kupuj膮cego przesy艂ki z powodu jej uszkodzenia nale偶y umie艣ci膰 odpowiedni膮 adnotacj臋 na li艣cie przewozowym.
 7. Reklamowany produkt nale偶y wys艂a膰 na adres siedziby sprzedawcy:
  A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp贸艂ka jawna;
  ul. Ostoi-Zag贸rskiego 196; 71-810 Szczecin; telefon: 506 836 245
 8. Postanowienia punkt贸w 1 – 8 niniejszego Regulaminu nie maj膮 zastosowania do Kupuj膮cych b臋d膮cych konsumentami w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w przypadku Konsument贸w Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesy艂ki w obecno艣ci kuriera. Niesprawdzenie przesy艂ki i niesporz膮dzenie protoko艂u szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna b臋dzie znacznie usprawniona.

§6. Reklamacja z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne

 1. W przypadku stwierdzenia, i偶 produkt jest wadliwy, Kupuj膮cy obowi膮zany jest poinformowa膰 o tym Sprzedawc臋.
 2. Reklamacja powinna zawiera膰 opis wady produktu, dat臋 jej powstania oraz 偶膮danie Kupuj膮cego. W celu u艂atwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udost臋pnia na stronie Sklepu internetowego Za艂膮cznik nr 2. Kupuj膮cy jest proszony o przes艂anie wype艂nionego formularza do Sprzedawcy za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@ekohaus.pl lub przy pomocy faxu pod numer 91 4693 140.
 3. Do reklamowanego Produktu nale偶y do艂膮czy膰 dow贸d zakupu lub jego kopi臋.
 4. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do odes艂ania reklamowanego Produktu na w艂asny koszt. W przypadku uwzgl臋dnienia reklamacji koszty wysy艂ki s膮 zwracane.
 5. Reklamowany Produkt nale偶y wys艂a膰 na adres Sprzedawcy:
  A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp贸艂ka jawna;
  ul. Ostoi-Zag贸rskiego 196; 71-810 Szczecin; telefon: 506 836 245
 6. Je偶eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj膮 uzupe艂nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwr贸ci si臋 do sk艂adaj膮cego reklamacj臋 o jej uzupe艂nienie we wskazanym zakresie.
 7. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do ustosunkowania si臋 do z艂o偶onej przez Kupuj膮cego reklamacji w przeci膮gu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po up艂ywie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnion膮.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada zosta艂a stwierdzona przed up艂ywem 2 lat od wydania Produktu Kupuj膮cemu.
 9. Nieznaczne r贸偶nice w wygl膮dzie wynikaj膮ce z indywidualnych ustawie艅 komputera Kupuj膮cego – a w szczeg贸lno艣ci monitora – nie mog膮 by膰 podstaw膮 do reklamacji zakupionego Produktu.

 

§7. Gwarancja

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym obj臋te s膮 gwarancj膮 jako艣ci na sprawne dzia艂anie Produktu wyszczeg贸lnionego na Dowodzie zakupu, kt贸rej udziela Sprzedawca.
 1. Gwarancja jest okre艣lona na dany okres od daty zakupu Produktu (na podstawie karty gwarancyjnej lub Dowodu zakupu).
 2. Okres gwarancyjny przyznany na ka偶dy sprzedawany Produkt jest zr贸偶nicowany – w zale偶no艣ci od Produktu oraz jego cz臋艣ci sk艂adowych. Produkt mo偶e sk艂ada膰 si臋 bowiem z wielu odr臋bnych cz臋艣ci i dla r贸偶nych cz臋艣ci b臋d膮 mia艂y zastosowanie inne okresy gwarancji.
 3. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwil膮 zakupu oryginalnego Produktu przez pierwszego Kupuj膮cego (u偶ytkownika ko艅cowego).
 4. Podstaw臋 do bezp艂atnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna bez daty, piecz臋ci, podpis贸w, jak r贸wnie偶 z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupowa偶nione traci wa偶no艣膰.
 5. Uprawnienia Kupuj膮cego z tytu艂u udzielonej gwarancji wygasaj膮 automatycznie po up艂ywie okresu gwarancji.
 6. Wszelkie uszkodzenia powsta艂e wskutek niew艂a艣ciwej obs艂ugi, magazynowania, nieumiej臋tnej konserwacji, niezgodne z warunkami okre艣lonymi w instrukcji obs艂ugi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta, powoduj膮 utrat臋 艣wiadcze艅 gwarancyjnych.
 7. W celu zg艂oszenia reklamacji, Kupuj膮cy powinien wys艂a膰 na adres e-mail: sklep@ekohaus.pl lub faxem pod numer 91 4693 140 wype艂niony protok贸艂 reklamacyjny (Za艂膮cznik nr 2) wraz z kart膮 gwarancyjn膮 i Dowodem zakupu.
 8. Zg艂oszona reklamacja podlega weryfikacji przez Serwis, kt贸ry stwierdzi czy usterka nie nast膮pi艂a z winy Kupuj膮cego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ci膮gu 14 dni kalendarzowych od momentu jej pisemnego zg艂oszenia.
 9. Gwarancja nie wy艂膮cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie艅 Kupuj膮cego z tytu艂u odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie okre艣lonym ustaw膮 z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§8. Odst膮pienie od umowy

 1. Kupuj膮cemu, kt贸ry jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z p贸藕n. zm.), przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powy偶sze nie przys艂uguje Kupuj膮cemu w nast臋puj膮cych przypadkach:
 1. 艣wiadczenia us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Kupuj膮cego, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy,
 2. um贸w dotycz膮cych 艣wiadcze艅, za kt贸re cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy,
 3. um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Kupuj膮cego lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia,
 5. um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli po dostarczeniu opakowanie zosta艂o otwarte przez Kupuj膮cego,
 6. szczeg贸lnych um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami,
 7. um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, za kt贸re cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzeda偶y i dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni, a ich warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. um贸w, w kt贸rych Kupuj膮cy wyra藕nie 偶膮da艂, aby Sprzedawca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Je偶eli Sprzedawca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania Kupuj膮cy 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje Kupuj膮cemu w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy,
 9. um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli po dostarczeniu opakowanie zosta艂o otwarte przez Kupuj膮cego,
 10. dostarczania dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋,
 11. um贸w zawartych w drodze aukcji publicznej
 12. um贸w o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w zawartej umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi,
 13. um贸w o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, niezapisanych na materialnym no艣niku, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Kupuj膮cego przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.
 1. Do skutecznego odst膮pienia od umowy, o kt贸rym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy z艂o偶enie pisemnego o艣wiadczenia przez Kupuj膮cego drog膮 mailow膮 lub pocztow膮, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesy艂ki. Wz贸r o艣wiadczenia zawiera Za艂膮cznik nr 1.
 2. Kupuj膮cy, odst臋puj膮c od umowy, zobowi膮zany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopi膮 w terminie 14 dni od daty z艂o偶enia odst膮pienia.
 3. Koszty wysy艂ki zwracanego Produktu ponosi Kupuj膮cy.
 4. Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz koszt贸w wysy艂ki Produktu do Kupuj膮cego niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Kupuj膮cy, chyba 偶e Kupuj膮cy wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
 7. W przypadku, gdy Kupuj膮cy wybra艂 inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b przesy艂ki dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Kupuj膮cemu poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.
 8. Zwroty Produkt贸w przy odst膮pieniu od umowy, wysy艂ane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie b臋d膮 przyjmowane.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje si臋 do Kupuj膮cych nie b臋d膮cych konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z p贸藕n. zm.) tj. os贸b dokonuj膮cych czynno艣ci prawnych zwi膮zanych bezpo艣rednio z prowadzon膮 przez nich dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

 

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie w zwi膮zku z korzystaniem z www.ekohaus.pl jest A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j. z siedzib膮 w Szczecinie (71-792), przy ul. Na Stoku 19, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS 0000143794 (dalej jako „Administrator”).
 2. Dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji, p贸藕niejszej edycji konta w www.ekohaus.pl oraz w momencie przyst膮pienia do korzystania z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 (np. wype艂nienia formularza celem stworzenia swojego profilu w sklepie, dokonywania zakup贸w w sklepie internetowym, zamieszczania komentarzy na Forum), b臋d膮 przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 na warunkach opisanych w regulaminie. Podstaw臋 prawn膮 takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te b臋d膮 przetwarzane przez Administratora w celu marketingu us艂ug w艂asnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczaj膮 przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮), w oparciu o podstaw臋 prawn膮 okre艣lon膮 w art. 6 ust. 1 lit. f) og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych. W przypadku zam贸wienia przez Ciebie Newslettera serwisu www.ekohaus.pl , Twoje dane b臋d膮 przetwarzane r贸wnie偶 w celu 艣wiadczenia us艂ugi Newsletter na zasadach okre艣lonych w regulaminie.
 3. W przypadku korzystania przez Ciebie z mo偶liwo艣ci rejestrowania si臋 w www.ekohaus.pl z poziomu serwisu spo艂eczno艣ciowego Facebook lub przez konto Google, Administrator otrzymuje z tych serwis贸w Tw贸j adres e-mail oraz Twoje imi臋 i nazwisko, je艣li zosta艂y one udost臋pnione.
 4. Dane osobowe przekazane / udost臋pnione przez Ciebie mog膮 by膰 ponadto wykorzystywane przez Administratora w innych celach, w przypadku gdy wyrazisz osobn膮, opcjonaln膮, zgod臋 na takie przetwarzanie.
 5. Twoje dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez czas trwania umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 zawartej w ramach www.ekohaus.pl oraz po jej zako艅czeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci obowi膮zk贸w podatkowych.
 6. Przys艂uguje Tobie prawo do dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstaw膮 przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z us艂ug w www.ekohaus.pl jest dobrowolne, ale niezb臋dne w celu zarejestrowania si臋 w www.ekohaus.pl lub skorzystania z us艂ug, kt贸re wymagaj膮 podania danych osobowych w www.ekohaus.pl.
 8. Wszelkie zgody wyra偶one ewentualnie przez Ciebie dotycz膮ce przetwarzania Twoich danych osobowych lub przesy艂ania informacji handlowych mog膮 by膰 w ka偶dej chwili odwo艂ane. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna by膰 kierowana do Administratora na adres: sklep@ekohaus.pl

 

§10. Ochrona praw autorskich

Wszystkie zdj臋cia Produkt贸w oraz pozosta艂e materia艂y (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.ekohaus.pl s膮 w艂asno艣ci膮 Sprzedawcy lub zosta艂y u偶yte przez niego za zgod膮 os贸b trzecich, posiadaj膮cych do nich prawa autorskie.

 

 

§11. Odpowiedzialno艣膰

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za:
 1. niedost臋pno艣膰 Sklepu internetowego spowodowanego dzia艂aniem Si艂y wy偶szej,
 2. dzia艂ania lub zaniechania Kupuj膮cego oraz os贸b trzecich, za kt贸rych dzia艂ania lub zaniechania Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰,
 3. blokowanie przez administrator贸w serwer贸w pocztowych przesy艂ania wiadomo艣ci na adres e-mail wskazany przez Klupuj膮cego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomo艣ci e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze u偶ywanym przez Kupuj膮cego,
 4. problemy techniczne b膮d藕 ograniczenia techniczne wyst臋puj膮ce w sprz臋cie komputerowym, urz膮dzeniu ko艅cowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z kt贸rego korzysta Kupuj膮cy, a kt贸re uniemo偶liwiaj膮 Kupuj膮cemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego www.ekohaus.pl i oferowanych za jego po艣rednictwem Us艂ug,
 5. skutki korzystania ze Sklepu internetowego www.ekohaus.pl przez Kupuj膮cego w spos贸b sprzeczny z obowi膮zuj膮cym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyj臋tymi w tym zakresie zwyczajami,
 6. szybko艣膰 przesy艂u danych i zwi膮zane z tym ograniczenia, stanowi膮ce skutek zaistnienia okoliczno艣ci m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
 7. za b艂臋dy w obs艂udze Zam贸wienia lub innych dyspozycji Kupuj膮cego, powsta艂e wskutek przekazania przez Kupuj膮cego b艂臋dnych danych.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ogranicze艅, zawieszenia lub zako艅czenia 艣wiadczenia us艂ug w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudow膮 lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalno艣ci w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupuj膮cego. Jednocze艣nie Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do do艂o偶enia wszelkich stara艅, by wspomniane przerwy odbywa艂y si臋 w godzinach nocnych i trwa艂y jak najkr贸cej.

 

§12. Postanowienia ko艅cowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodz膮 w 偶ycie w momencie wyra藕nie wskazanym przez Sprzedawc臋, nie wcze艣niej jednak ni偶 po 7 dniach od ich og艂oszenia. Zam贸wienia z艂o偶one przed wej艣ciem w 偶ycie zmian, o kt贸rych mowa w poprzednim zdaniu, b臋d膮 realizowane na zasadach obowi膮zuj膮cych w momencie ich sk艂adania
 2. Wszelkie spory mi臋dzy Stronami rozstrzygane b臋d膮 w spos贸b polubowny lub w obecno艣ci niezale偶nego i bezstronnego mediatora. Jednak偶e w przypadku braku mo偶liwo艣ci polubownego rozwi膮zania sporu w tym za po艣rednictwem mediacji, w艂a艣ciwo艣膰 S膮du okre艣lana b臋dzie wed艂ug przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cych w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie b臋d膮 mia艂y w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne w艂a艣ciwe.
 

 

Za艂膮cznik nr 1 - Wz贸r o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy zawartej na odleg艂o艣膰

A.i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.

ul. Ostoi-Zag贸rskiego 196

71-810 Szczecin

Email: sklep@ekohaus.pl

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 poczt膮 tradycyjn膮/elektroniczn膮 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

O艢WIADCZENIE O ODST膭PIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEG艁O艢膯

 

Zgodnie z przys艂uguj膮cym mi prawem informuj臋 o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y poni偶szych Produkt贸w w Sklepie Internetowym www.ekohaus.pl

Nr zam贸wienia internetowego/nr faktury: …………………………………………………

Imi臋 i Nazwisko Konsumenta ……………………………………………………………

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………………………

Kod pocztowy, miasto: ……………………………………………………………

Data zawarcia umowy[1] / odbioru[2] ………………

Zgadzam si臋 na zwrot p艂atno艣ci w zwi膮zku z odst膮pieniem od Umowy sprzeda偶y Produktu za po艣rednictwem rachunku bankowego numer[3] : ……………………………………………………………

Lp

Nazwa Towaru/Us艂ugi Dodatkowej/Ubezpieczenia

Symbol PLU

Ilo艣膰 sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

O艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y Produktu oraz zwracany Towar nale偶y wysy艂a膰 na poni偶szy adres:

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j., ul. Ostoi-Zag贸rskiego 196, 71-810 Szczecin

 

Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y Towaru, kt贸ry ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie mo偶e zosta膰 w zwyk艂y spos贸b odes艂any poczt膮 Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru w wysoko艣ci: dla Towar贸w o wadze do 30 kg do 40 z艂, a dla Towar贸w o wadze ponad 30 kg do 200 z艂. Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopi膮, w terminie 14 dni od daty z艂o偶enia niniejszego pisma.

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu koszt贸w, Sprzedawca dokona zwrotu przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Kupuj膮cy.

 

Nie przyjmujemy przesy艂ek wys艂anych za pobraniem. Po otrzymaniu Towaru Indeks Sp.j. wystawi Konsumentowi faktur臋 koryguj膮c膮 i ode艣le j膮 na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury koryguj膮cej prosimy o podpisanie kopii i odes艂anie Us艂ugodawcy.

 

……………………………………………..

Data i Podpis Konsumenta (tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZ膭CE KORZYSTANIA Z PRAWA ODST膭PIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument, kt贸ry w Sklepie Internetowym zawar艂 Umow臋 sprzeda偶y Produktu mo偶e odst膮pi膰 od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w, o kt贸rych mowa poni偶ej.
 2. Terminu do odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y wygasa po up艂ywie 14 dni od obj臋cia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮, inn膮 ni偶 przewo藕nik, a w przypadku gdy Umowa sprzeda偶y obejmuje wiele Towar贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach – od obj臋cia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub cz臋艣ci, dla pozosta艂ych um贸w, w tym um贸w o 艣wiadczenie Us艂ug Dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
 3. Uprawnienie do odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y Produktu mo偶e zosta膰 zrealizowane przez Konsumenta poprzez przes艂anie jednoznacznego o艣wiadczenia o odst膮pieniu na adres: A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp. j., ul. Ostoi-Zag贸rskiego 196, 71-810 Szczecin lub na adres E-mail: info@ekohaus.pl. O艣wiadczenie o odst膮pieniu mo偶na z艂o偶y膰 na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowi膮zkowe. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.
 4. W przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y Produktu Us艂ugodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Us艂ugodawc臋 Towar贸w), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Us艂ugodawca zosta艂 poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y. Zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y u偶yte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku Konsument nie ponosi 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.
 5. Us艂ugodawca wstrzyma si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Us艂ugodawcy dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 6. Towar nale偶y odes艂a膰 lub przekaza膰 na adres: A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp. j., ul. Ostoi-Zag贸rskiego 196, 71-810 Szczecin niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Konsument poinformowa艂 Us艂ugodawc臋 o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y. Termin jest zachowany, je偶eli Konsument ode艣le Towar przed up艂ywem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y Towaru, kt贸ry ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie mo偶e zosta膰 w zwyk艂y spos贸b odes艂any poczt膮 Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru w wysoko艣ci: dla Towar贸w o wadze do 30 kg do 40 z艂, a dla Towar贸w o wadze ponad 30 kg do 200 z艂.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci Towaru wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Je偶eli Konsument za偶膮da艂 rozpocz臋cia 艣wiadczenia Us艂ug Dodatkowych przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y Produktu zobowi膮zany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu 艣wiadcze艅 spe艂nionych do chwili, w kt贸rej poinformowa艂 Us艂ugodawc臋 o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y.
 10. W chwili odst膮pienia przez Konsumenta od Umowy sprzeda偶y Produktu wygasaj膮 powi膮zane z ni膮 umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, je偶eli na ich podstawie 艣wiadczenie jest spe艂niane przez Us艂ugodawc臋 lub osob臋 trzeci膮 na podstawie porozumienia z Us艂ugodawc膮. Konsument nie ponosi koszt贸w zwi膮zanych z wyga艣ni臋ciem tych um贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych powy偶ej. Je偶eli umowa dodatkowa zosta艂a zawarta z osob膮 trzeci膮, przedsi臋biorca informuje t臋 osob臋 o odst膮pieniu przez Konsumenta od Umowy sprzeda偶y Produktu.
  Za艂膮cznik nr 2 – Wz贸r protoko艂u reklamacyjnego

PROTOK脫艁 REKLAMACYJNY

Nr kolejny protoko艂u producenta

 

A

DANE OG脫LNE

A1

Nazwa i typ

TYP

Nr seryjny:

A2

Dane reklamuj膮cego

Dane dotycz膮ce osoby i miejsca zainstalowania wk艂adu

 

 

Tel.:

A3

Dane instalatora lub sprzedawcy

Dane instalatora lub sprzedawcy wk艂adu kominkowego

 

 

A4

Data sprzeda偶y

 

A5

Data reklamacji

 

A6

Pow贸d reklamacji

Szczeg贸艂owy opis awarii i powodu reklamacji wk艂adu kominkowego, z podaniem uzasadnienia i przyczyn z punktu widzenia u偶ytkownika.

 

 

 

A7

Czy istnieje dokument odbioru instalacji kominowej

Numer dokumentu

.......................................................................

B

PRODUCENT

Reklamowany produkt jest poddawany ekspertyzie przez akredytowane laboratorium.
W przypadku, gdy analiza wyka偶e stosowanie niedozwolonego paliwa klient traci wszelkie prawa gwarancyjne oraz pokrywa wszystkie koszty zwi膮zane z dotychczasow膮 reklamacj膮 (r贸wnie偶 koszty ekspertyzy).

B1

Spos贸b za艂atwienia reklamacji

Okre艣la swoj膮 opinie w kwestii za艂atwienia reklamacji

 

 

B2

Koszty za艂atwienia reklamacji

Okre艣lenie koszt贸w z za艂膮czeniem dokument贸w 藕r贸d艂owych

 

 

PRODUCENT

Podpis i piecz臋膰

 

 

 

 

         

 

 

[1] Prosimy poda膰, je偶eli Umowa sprzeda偶y dotyczy艂a Us艂ug Dodatkowych

[2] Prosimy poda膰, je偶eli Umowa sprzeda偶y dotyczy艂a Towaru

[3] numer rachunku Konsumenta dla zwrot贸w ceny i koszt贸w odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y; nie dotyczy Zam贸wie艅 op艂aconych przez p艂atno艣ci elektroniczne oraz raty; Nie wype艂nia膰 w przypadku niewyra偶ania zgody;


Przejd藕 do strony g艂贸wnej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl